Unternehmen | News | Presse | Kontakt | Impressum | Datenschutz
Home haemospect bilispect Vertriebspartner Service > Download > Literatur

Download:

> Zugang zum geschlossenen Downloadbereich
 
MBR Broschüre (deutsch / englisch) MBR Broschüre (PDF: 2,5 MB)
Flyer haemospect®
Flyer bilispect®
Flyer haemospect (PDF: 741 KB) Flyer bilispect (PDF: 866 KB)
Datenblatt haemospect® Datenblatt haemospect (PDF: 578 KB)
Imagebilder haemospect® Digiclip am Finger (JPG/CMYK: 660 KB) Patient sitzt aufrecht (JPG/CMYK: 626 KB) Messung (JPG/CMYK: 640 KB) Patient (JPG/CMYK: 718 KB) Patient (TIF/CMYK: 26,7 MB) Patient (TIF/CMYK: 16,0 MB) Koffer (TIF/CMYK: 15,7 MB)
Produktbilder haemospect® Digiclip mit Sensor (JPG/CMYK: 638 KB) Digiclip (JPG/RGB: 255 KB) Digiclip (JPG/RGB: 348 KB) Reflector geöffnet (JPG/CMYK: 605 KB) Reflector (JPG/CMYK: 592 KB)
Buttonsensor (JPG/CMYK: 588 KB) Handgerät 01 (TIF/RGB: 1,5 MB) Handgerät 02 (TIF/RGB: 3,8 MB) Handgerät 04 (TIF/RGB: 1,8 MB)
Imagebilder bilispect® Messung Bilirubin mit Buttonsensor (TIF/CMYK: 26,3 MB) Messung Bilirubin mit Buttonsensor (TIF/CMYK: 27,5 MB) Messung Bilirubin mit Buttonsensor (TIF/CMYK: 24,6 MB)
Produktbilder bilispect® Handgerät (TIF/RGB: 8,3 MB) Handgerät (TIF/RGB: 6,1 MB) Handgerät (TIF/RGB: 2,7 MB) Koffer (TIF/RGB: 4,0 MB)

MBR Optical Systems
GmbH & Co. KG

Hölker Feld 5
D-42279 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 / 64 74 - 550
Fax +49 (0)202 / 64 74 - 560

mbr@mbr-os.com
www.mbr-optical-systems.com